Warme woorden

Een werver van gelden voor kunstinstellingen hecht het meest aan zijn prestaties. Als het project maar Рliefst zo goed mogelijk Рgerealiseerd wordt. Daar gaat het FW&D om. Zolang de opdrachtgever tevreden is, het gevoel heeft dat het uiterste geprobeerd is. Sommige opdrachtgevers willen dat ook in woorden uitdrukken.

Maartje van Doodewaard, zakelijk leider Acteursgroep Wunderbaum: “Ik werk op het gebied van fondsenwerving sinds een jaar of tien samen met Paul Kortman, Firma Woord & Daad. Deze samenwerking bleef en blijft zolang in stand omdat Paul goed ingevoerd is in fondsenwerving en wij door brainstormsessies altijd op meer mogelijke fondsen komen dan ik of hij alleen zou bedenken. Paul kent de meeste fondsen en hun reactiepatronen goed. Hij weet wat belangrijk is in een aanvraag en wat niet. Als hij twijfelt of een aanvraag bij een bepaald fonds zin heeft, geeft hij dat tijdig aan.

Indien een fonds een aanvraag, volgens Paul onterecht, afwijst, laat hij niet los en probeert alsnog een toewijzing te krijgen. Dit heeft een aantal keren tot zeer positieve resultaten geleid.”

Caro van der Pluijm, Centrum Beeldende Kunst Rotterdam:
“Firma Woord & Daad weet dat het bij werving om meer draait dan alleen gehonoreerde aanvragen. Met Paul Kortman kun je goed om het plan heen lopen, het van alle kanten bekijken en het daar waar mogelijk verbreden.
Het gaat niet alleen om fondsen en subsidies. Het speelt in het algemeen, hoe je met kunst en openbare ruimte om kunt gaan, hoe daar in samen te werken valt en hoe daar vervolgens bij de financiering en andere instellingen/betrokkenen de beste aanpak uit te halen is.
Door zijn inbreng ga je over je aanpak nadenken. Je merkt dat Paul Kortman meedenkt. Hij schept duidelijkheid in een wereld die je minder bekend is. Daardoor neemt de motivatie toe en bedenk je makkelijker oplossingen.”