Fondsenwerving

Bij fondsenwerving verricht Firma Woord & Daad de volgende diensten.

plots

 • Ontwikkeling concept
  Meedenken, bijslijpen, aanscherpen, schrijven
 • Opstellen plannen
  Verzamelen, bijslijpen, aanvullen schrijven
 • Advisering begrotingen
  Begrotingen vertellen meer dan enkel cijfers.
 • Schrijven van aanvragen
  De formulieren en de brieven

Fondsen zijn continu in beweging. Meer en meer onderscheiden zij zich door een eigen beleid dat blijk geeft van vernieuwingsdrang en betrokkenheid bij de rol van kunst en cultuur in de samenleving. Fondsen stellen zich een taak en willen zich daarvoor verantwoorden.

Fondsen leveren een belangrijke bijdrage aan de realisatie van menig kunst- en cultuurproject. Om het zover te laten komen voor uw project, moet ingespeeld worden op de voorwaarden die elk fonds stelt. De uitleg die de fondsen aan die voorwaarden geven, wil nog wel eens verrassen. Voorgaande toekenningen moeten daarom nauwgezet worden geanalyseerd.

Er zijn heel grote en piepkleine fondsen, lokale, regionale, landelijke en Europese fondsen, algemene en heel specifieke fondsen. Soms doemt er een nieuw fonds op, veranderen er voorwaarden, of barst een bubbel en worden fondsen opgeheven.  Firma Woord & Daad beschikt over een uitgebreide en gedetailleerde database. Samen met een langdurige ervaring met eigen aanvragen en die van anderen is daardoor veel kennis opgebouwd om de kansen van een aanvraag zo goed mogelijk in te schatten.

Firma Woord & Daad denkt mee concepten scherper te krijgen, en schrijft plannen en aanvragen. Zo helpt het om elementen toe te voegen die het plan verrijken en op die manier aantrekkelijker maken. Firma Woord & Daad helpt bij de realisatie van zulke elementen.