Overzicht publicaties gebruikt voor ‘Eenvoudig kiezen’

In 2015 beschouwde FW&D vele artikelen, plannen, prognoses en toekomstvisies die de grote subsidiënten hadden uitgebracht en bracht daar een bericht over uit. Hieronder de lijst van gebruikte documenten.

Verslag-bijeenkomst-Kunsten-92-3-februari-Enschede
Verslag-bijeenkomst-Kunsten92-12-februari-Rotterdam-
CULTUURAGENDA-VOOR-DE-TOEKOMST Kunsten ’92
V30_web_Cultuur_herwaarderen Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Cultuur maakt iedereen Fonds voor Cultuurparticipatie 2017-2020
Agenda-Cultuur Raad voor Cultuur
Ruimte-voor-cultuur Ministerie van OCW
defbeleidsplan20172020interactief Fonds Podiumkunsten
ROT_A4-Beleidskader Cultuurplan 2017-2020_PROEF rdam Gemeente Rotterdam
Hoofdlijnen kunst_en_cultuur_2017-2020_def_dec_2015 amsterdam Gemeente Amsterdam
Uitgangspuntennotitie-Cultuurnota_2017-2020 Gemeente Utrecht
RIS282223_Bijlage Beleidskader Kunst en Cultuur  2017-2020 Gemeente Den Haag

Pieker

 

 kerstpieker

 

In tijden dat de piek op de boom piekt en wij vooruitzien naar het nieuwe jaar, is het goed stil te staan bij de pieker. Voor zover het om de werving van financiën gaat, is zo iemand in cultuurland zeldzaam. Een pieker piekt als er gepiekt moet worden. Hij spinst hij op de momenten dat hij moet toeslaan. Is constant op zoek naar de geweldige vondst die het project een eigen karakter geeft. Staat altijd klaar voor de scherpe draai in het gesprek. De rake snaar.

Het lijken toevalstreffers, maar schijn bedriegt. Van lukraak is hier geen sprake. Om met zo’n piek te kunnen pieken moet de pieker vaak piekeren. Voor de één een last, voor de pieker een lust. Voor dat piekeren heeft hij alle, echt alle feiten verzameld en uitgepluisd, onontgonnen combinaties gelegd, bijzonderheden gezocht, oplossingen gevonden, vrijwel altijd verworpen en slechts een enkele keer aanvaard. Dan pas, ja alleen dan pas, kan hij op scherp staan.

Van al dat gepieker wil de pieker nog wel eens lang wakker liggen. Niet van spanning, of uit frustratie, maar omdat hij weet dat hij, als hij aanhoudt, uiteindelijk zal vinden. Hem deert de korte nachtrust niet. Want als het moment zich voordoet, als dat ooit gebeurt, krijgt de pieker zijn beloning voor die gemiste slaap.

Dat weet hij. Hij alleen.

Die kennis zet hij in voor cultuurmakers. Zij willen het beste, gaan niet voor minder. Wat in 2014 al geweldig was, moet in 2015 nog beter. Bij zulke ambities hoort een pieker.

Maak van 2015 een piekend jaar en zet een pieker op uw projecten.

Mijn lieve Eitje Raar Woord

Eitje Raar Woord is een mascotte van Firma Woord & Daad. Eitje is een idee van Stang. Stang is illustrator die veel leuke, bijzondere eitjes legt. In zijn vrije tijd ontregelt hij ook graag. Wij kennen elkaar en bedenken leuke dingen. Samen we met Eitje of ‘Raar woord’ een beetje ontregelen.

Omregelen
Of eigenlijk omregelen. Dat zegt iets nauwkeuriger waarom het gaat. Omregelen mag in de cultuur wel wat meer. Firma Woord & Daad weet dat het voor werving  hard nodig is. De cultuur- en kunstensector en de financiers liggen te ver uit elkaar. Het lijkt wel of ze elkaars taal niet spreken. Toch is kunst onontbeerlijk. Dat weet iedereen. De een staat er alleen wat verder vanaf dan de ander. Om nader tot elkaar te komen moeten ideeën en opvattingen omgeregeld worden.

Omregelen is leuk, vindt Eitje Raar Woord. Daar komen we verder mee.
Omregelen is ook een beetje lastig. Want, zodra je omregelt moet je eigenlijk weer stoppen. Anders wordt het omregelen regelmaat. Dat gaat natuurlijk niet.
Wie werft moet die bereidheid hebben anders te willen. Werving is geen gespreid bedje. Een keer mislukken, of zelfs twee keer, is daarom geen ramp. Niets zo ongewenst als een uitlating als: “Dat hebben we al eerder geprobeerd, dat werkt toch niet.”