Overheidssubsidies

De overheden zijn nog immer de belangrijkste financier in de kunst- en cultuursector. Verreweg. Instellingen hechten er aan de aanvragen zelf uit te voeren, ook omdat een goede relatie met die overheden van levensbelang is. Incidenteel wordt FW&D gevraagd voor advies.

Het bureau levert adviezen over de aanpak bij de aanvraag en assisteert desgewenst bij argumentatie en opbouw van de plannen. Ook voor het uitschrijven van de eigenlijke plannen is Firma Woord & Daad inzetbaar.