Het grote geheel

Alles in één
Firma Woord & Daad werft voor projecten en instellingen in de culturele sector.  Het bureau zoekt naar de geschikte middelen waarmee opdrachtgevers meer en beter kunnen doen waar zij goed in zijn. Voor eenmalige projecten tot een aanpak voor de hele instelling. Voor podiumproducties op locatie tot beeldende voortsprongkunstprojecten. Voor projecten die steun verdienen en ook krijgen. Procedures en uitvoering zijn belangrijk, maar het resultaat gaat voor alles. Een opdrachtgever wil niet anders.

Van voor het begin tot na het eind
Omgang met kunst- en cultuurfinanciers is een specialisme. Het perspectief is anders, de voorwaarden zijn verschillend, het toekenningsbeleid minder goed af te leiden.
Succesvolle werving begint al ver voordat er geworven wordt. Met een goed volgen van de partijen die ooit in aanmerking kunnen komen voor een aanvraag of een toenadering bijvoorbeeld. Succesvolle werving stopt ook niet bij de honorering van de aanvraag. Een zorgvuldige uitvoering van tegenprestaties, procesbewaking en nazorg zijn bepalend voor de werving in de toekomst.
Firma Woord & Daad begeleidt bij de totale financieringsbehoefte van uw instelling.

Alle facetten
Werving werkt het best als voortraject en nazorg van de werving goed zijn doordacht. Bij elk project wordt voor het concept gekeken naar uitzonderlijkheid, artistieke kwaliteit, commerciële aantrekkelijkheid, maatschappelijke relevantie en helderheid. Het concept moet in een zin uit te leggen zijn. Het dient aan te sluiten op de doelen, voorwaarden, werkterreinen en/of voorkeuren van de beoogde financiers.

2020 Andere tijden
Kunst en cultuur staan ernstig onder druk. Een virus houdt kunst en cultuur in een ijzeren greep. De sector ging eerst volledig op slot en moet zich nu voegen naar allerlei regels en inperkingen. De sector tracht te overleven. Het regent initiatieven, maar het is nog onduidelijk welke kant het op zal gaan. Mogelijk dat bestaande paden als verder in de tekst niet meer gebruikt zullen worden. Zaak voor de werver de ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen en ze daar waar mogelijk toe te passen of in te zetten.

Tarief in overleg
Het tarief wordt afgestemd op de mogelijkheden van de instelling.