Het grote geheel

Alles in één
Firma Woord & Daad werft voor projecten en instellingen in de culturele sector.  Het bureau zoekt naar de geschikte middelen waarmee opdrachtgevers meer en beter kunnen doen waar zij goed in zijn. Voor eenmalige projecten tot een aanpak voor de hele instelling. Voor podiumproducties op locatie tot beeldende voortsprongkunstprojecten. Projecten die steun verdienen en ook krijgen. Procedures en uitvoering zijn belangrijk, maar het resultaat gaat voor alles. Een opdrachtgever wil niet anders.

Van voor het begin tot na het eind
Omgang met kunst- en cultuurfinanciers is een specialisme. Het perspectief is anders, de voorwaarden zijn verschillend, het toekenningsbeleid minder goed af te leiden.
Succesvolle werving begint al ver voordat er geworven wordt. Met een goed volgen van de partijen die ooit in aanmerking kunnen komen voor een aanvraag of een toenadering bijvoorbeeld. Succesvolle werving stopt ook niet bij de honorering van de aanvraag. Een zorgvuldige uitvoering van tegenprestaties, procesbewaking en nazorg zijn bepalend voor de werving in de toekomst.
Firma Woord & Daad begeleidt bij de totale financieringsbehoefte van uw instelling.

Alle facetten
Werving werkt het best als voortraject en nazorg van de werving goed zijn doordacht. Bij elk project wordt gekeken naar uitzonderlijkheid, artistieke kwaliteit, commerciële aantrekkelijkheid, maatschappelijke relevantie en helderheid. Het concept moet in een keer duidelijk zijn. Het dient aan te sluiten op de doelen, voorwaarden, werkterreinen en/of voorkeuren van de beoogde financiers. Eerdere ervaringen vormen onderdeel van de beschouwing.
Na afloop van het project volgt een evaluatie waarvan de resultaten in volgende projecten worden ingezet.

Tarief in overleg
Het tarief wordt afgestemd op de mogelijkheden van de instelling.