Sponsorwerving

doortasten

Voor sponsorwerving levert FW&D de volgende diensten:

  • Haalbaarheidsstudie sponsorwerving
  • Ontwikkelen sponsorwervingsaanpak (tegenprestaties)
  • Schrijven sponsorplan
  • Sponsorvindacties
  • Begeleiding bij sponsoronderhoud

Het vinden van sponsors is een complex en tijdrovend proces. Het vereist een herhaaldelijk proberen, proberen en uiteindelijk lukken. Sponsoring, zeker van kunst- en cultuurinstellingen ligt nu eenmaal niet direct voor de hand. Hoe aardig en geweldig de benaderde kandidaatsponsor zelf de kunst- of cultuurinstelling ook vindt, de kans dat zijn relaties of klanten dat ook vinden is een veelvoud kleiner.
Er zijn gelukkig doelgroepen in de samenleving die meer openstaan voor kunst en cultuur.  Het is zaak de sponsor te vinden voor wie de kunst- of cultuurinstelling en zijn producties die doelgroepen aanspreekt.

Bij sponsoring gaat het om commerciële doelen van de sponsor die vervuld moeten worden. Grofweg zijn er twee wegen om die doelen te realiseren: publiciteit en relatiebeheer. Bij kunst en cultuur gaat het doorgaans om relatiebeheer.

In het sponsorplan stemmen instelling en FW&D de doelen van de instelling af op die van de kandidaatsponsors. Daarvoor worden bijdragen gekoppeld aan tegenprestaties. Deze tegenprestaties moeten zoveel mogelijk maatwerk zijn.
Een sponsorplan is een flexibel document. Afhankelijk van de eigenschappen van de betrokken partijen (sponsor en gesponsorde) wordt het document aangepast voor  beide partijen.

Sponsoring heeft een bijzonder prettige bijwerking. Er worden nieuwe doelgroepen mee bereikt: de relaties van de sponsor. Mits doordacht aangepakt kunnen zo nieuwe fans worden geworven. Firma Woord & Daad ontwikkelt programma’s om die relaties te behouden voor de kunstinstelling.

Sponsoring wordt nog wel eens verward met maecenaat. Bij sponsoring moet expliciet geredeneerd worden vanuit de sponsor, bij maecenaat impliciet.

Ambassadeurs

Ondertussen blijkt uit een verrassende hoek, die van de poppodia, een nieuwe vorm van sponsorwerving uitgewerkt te worden die voor beide partijen lucratiever is. Die vorm komt voort uit de aanpak van vriendenclubs. Gaandeweg waren vrienden van kunstinstellingen meer gedifferentieerd in gewone en luxe vrienden. Daar is vooral door de poppodia een laag aan toegevoegd: die van ambassadeurs. Dat zijn bezoekers die voor een substantieel bedrag (€ 1000 – € 1500) onderdeel worden van een gezelschap waar ook andere vertegenwoordigers van belangrijke bedrijven zijn toegevoegd.