Fanswerving

Maecenaat is misschien wel de oervorm van ondersteuning van de kunsten. Het lijkt op sponsoring, maar het is gebaseerd op een persoonlijke relatie tussen maecenas en kunstenaar.

Fanswerving is werving die zich richt op de bezoekers die meer willen. Denk aan vrienden, donateurs, ambassadeurs. Meestal zijn het personen , maar niet per se. De werving en het onderhoud zijn nogal bewerkelijk, de directe opbrengst vaak pas indirect en op de lange termijn lucratief. Daarentegen is fanswerving voor imago en sfeer rond de kunstinstelling en haar producties wel belangrijk. Een fan is tot meer bereid dan een bezoeker. Bij een grote verzameling fans krijgen de kunstinstellingen meer gewicht, stijgen zij in aanzien. Vooral de werking naar
Communicatie met fans is uitermate zinvol, maar niet altijd gewenst. Vrienden willen wel betrokken worden bij de instelling, donateurs niet, crowdfunders pas na voorzichtig aftasten.

Firma Woord & Daad biedt de volgende diensten aan of verwijst door naar specialisten:

  • Vrienden
   Opstellen pakketten voor tegenprestaties en bijbehorende tarieven, schrijven van nieuwsbrieven, aankondigingen en andere contactvormen met vrienden. Opzetten van campagnes voor optimaal contact. Opzetten en uitvoering van een programma om
  • Donateurs
   Niet iedereen wil wat terug voor een gift. Enkel steun vindt zo iemand voldoende. Denk aan de steun verzoeken nadat een kaartje gekocht is.
   FW&D geeft adviezen voor nut, haalbaarheid en benaderingswijze.
  • Legaten, schenkingen
   Een opkomende vorm van financiering in de cultuursector. FW&D verwijst door naar specialisten .
  • Crowdfunding
   Kan zowel voor instelling als productie. Advisering nut, haalbaarheid en benaderingswijze. FW&D kan acties opzetten en promoties schrijven, maar ook toezien op de uitvoering van acties.