Mijn lieve Eitje Raar Woord

Eitje Raar Woord is een mascotte van Firma Woord & Daad. Eitje is een idee van Stang. Stang is illustrator die veel leuke, bijzondere eitjes legt. In zijn vrije tijd ontregelt hij ook graag. Wij kennen elkaar en bedenken leuke dingen. Samen we met Eitje of ‘Raar woord’ een beetje ontregelen.

Omregelen
Of eigenlijk omregelen. Dat zegt iets nauwkeuriger waarom het gaat. Omregelen mag in de cultuur wel wat meer. Firma Woord & Daad weet dat het voor werving  hard nodig is. De cultuur- en kunstensector en de financiers liggen te ver uit elkaar. Het lijkt wel of ze elkaars taal niet spreken. Toch is kunst onontbeerlijk. Dat weet iedereen. De een staat er alleen wat verder vanaf dan de ander. Om nader tot elkaar te komen moeten ideeën en opvattingen omgeregeld worden.

Omregelen is leuk, vindt Eitje Raar Woord. Daar komen we verder mee.
Omregelen is ook een beetje lastig. Want, zodra je omregelt moet je eigenlijk weer stoppen. Anders wordt het omregelen regelmaat. Dat gaat natuurlijk niet.
Wie werft moet die bereidheid hebben anders te willen. Werving is geen gespreid bedje. Een keer mislukken, of zelfs twee keer, is daarom geen ramp. Niets zo ongewenst als een uitlating als: “Dat hebben we al eerder geprobeerd, dat werkt toch niet.”