Overzicht publicaties gebruikt voor ‘Eenvoudig kiezen’

In 2015 beschouwde FW&D vele artikelen, plannen, prognoses en toekomstvisies die de grote subsidiënten hadden uitgebracht en bracht daar een bericht over uit. Hieronder de lijst van gebruikte documenten.

Verslag-bijeenkomst-Kunsten-92-3-februari-Enschede
Verslag-bijeenkomst-Kunsten92-12-februari-Rotterdam-
CULTUURAGENDA-VOOR-DE-TOEKOMST Kunsten ’92
V30_web_Cultuur_herwaarderen Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Cultuur maakt iedereen Fonds voor Cultuurparticipatie 2017-2020
Agenda-Cultuur Raad voor Cultuur
Ruimte-voor-cultuur Ministerie van OCW
defbeleidsplan20172020interactief Fonds Podiumkunsten
ROT_A4-Beleidskader Cultuurplan 2017-2020_PROEF rdam Gemeente Rotterdam
Hoofdlijnen kunst_en_cultuur_2017-2020_def_dec_2015 amsterdam Gemeente Amsterdam
Uitgangspuntennotitie-Cultuurnota_2017-2020 Gemeente Utrecht
RIS282223_Bijlage Beleidskader Kunst en Cultuur  2017-2020 Gemeente Den Haag